E-BÜLTEN
 KVKK AYDINLATMA METNİ

E-BÜLTEN
 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Fongogo Kitlesel Fonlama Platformu olarak, sizlerin  https://www.fongogo.com alan adlı internet sitemiz (“Websitesi”) üzerinden e-bülten hizmetimizden yararlanabilmeniz için doldurduğunuz form ile elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin siz Websitesi ziyaretçilerimizi; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kişisel verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Cumhuriyet Cad. No.40/3 Elmadağ, Şişli/İstanbul merkezinde kurulu, 883556 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Fongogo Tarafından İşlenen Veri Türleri:

 • İletişim Bilgileri: 
  1. Fongogo, E-bültene kayıt olan Websitesi ziyaretçilerinin e-posta adresi verisini Website üzerinden E-Bülten’e kayıt olunması vasıtası ile otomatik yollarla toplamaktadır. Fongogo, E-bültenin ilgili kişiye iletilebilmesi amacıyla alınan e-mail verisini, ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır. 

*Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin,

 • işlenip işlenmediğine, 
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme

 • amacına uygun işlenmesini, 
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini,

talep etme; 

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

itiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • info@fongogo.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Cumhuriyet Cad. No.40/3 Elmadağ, Şişli/İstanbul adresine elden teslim etmek veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.