ÇEREZ POLİTİKASI

Son Güncellenme Tarihi: 25/03/2020

WEBSİTESİ’NE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi; (“Veri Sorumlusu”, “Biz”) olarak, siz Fongogo   www.fongogo.com (“Websitesi”) ziyaretçilerini kimliğimiz, Websitesi’ni ziyaretiniz esnasında hangi verileri işlediğimiz, işleme amaçlarımız, verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz: 

 • Veri Sorumlusu: Cumhuriyet Caddesi No: 40/3, Elmadağ, İstanbul 34367 merkezinde kurulu ve 883556 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı Fongogo Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi (“Fongogo”)

Website kullanımınız sırasında işlenen verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kullarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Fongogo Tarafından İşlenen Veri Türleri:

İşlem Güvenliği Bilgileri:

 • Ziyaretçiler’in IP Adresi bilgileri, Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçiler’in Websitesi‘ne erişim sağladıkları cihazın tanımlanabilmesi amacıyla işlediğimiz IP Adresi verisi, KVKK madde 5/2-ç gereği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Yer Sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, Trafik Bilgisi tanımının kapsamında yer alan IP Adresi verisini işlememizin hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri, yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”)’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılabilecektir.

Diğer:

 • Ziyaretçiler’in Çerez Kayıtları bilgileri, Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçiler’in Websitesi’nde geçirdikleri süre ve bu süredeki faaliyetlerinin analiz edilerek kullanıcı deneyiminin artırılabilmesi amacıyla işlediğimiz Çerez Kayıtları verisi, KVKK madde 5/2-f gereği, Website verimliliği ve Ziyaretçi memnuniyetinin analiz edilebilmesi kapsamında özel hayat gizliliğinizi ihlal etmeyecek ölçüde meşru menfaatimiz için Çerez Kayıtları verisini işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Çerez Kayıtları verisi, bu konudaki aydınlatılmış açık rızanıza bağlı olarak çerezin analiz edilebilmesi amacıyla, kullanılan çerezin türüne göre ile Google Analytics ile paylaşılabilecektir.

*Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

ÇEREZ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), Fongogo tarafından yürütülen   www.fongogo.com Websitesi için geçerlidir. Politika’da yer alan çerezler Fongogo Websitesi’ni ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimlerini geliştirmek, sizlere belirli hizmetler sunmak ve Fongogo Websitesi ile ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Politika’da yer alan çerezlerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata ve amacına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Fongogo Websitesi’nde kullanılan çerezler devre dışı bırakılabilir, silinebilir veya değiştirilebilir. Bu sebep dolayısıyla işbu Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkı saklı tutulur. Güncel Politika üzerinden yapılan değişiklikler erişiminize açık bir mecrada yayımlanması ile yürürlüğe girecektir. Metnin son güncelleme tarihine sayfanın üst kısmından ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen internet sitesi ve sayfalarını kullanarak çerezlerin işbu Politika uyarınca kullanılmasını onaylamış olursunuz. Politika’da yer alan çerezlerin kullanılmasını istemediğiniz takdirde, internet tarayıcınızın (“Browser”) ayarlarını belirtilen şekillerde düzenlemeli veya internet sitemizi kullanmaktan kaçınmalısınız. Ancak çerezlerin kullanımına izin vermemek veya mevcut çerezleri silmek internet sitemizin sizler tarafından kullanımını olumsuz yönde etkileyebilir ve internet sitemizde sunduğumuz bazı hizmetleri kullanamamanıza yol açabilir.

Politika ile amaçlanan, ziyaretçileri çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verileri konusunda KVKK 10’uncu madde uyarınca aydınlatmaktır. Bu amaç uyarınca aşağıda yer verilen bilgiler, işbu Politika uyarınca kullanılan çerezleri ve ne amaçlarla kullanıldıklarını özetlemektedir.

Çerez Nedir?

Çerezler (cookies) web sunucuları tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve internet sitesine erişmek için kullandığınız cihaza kaydedilerek internet sitemizi ziyaretinize yönelik bilgiler saklanan küçük boyutlu metin dosyalarıdır.

Çerezlerin Kullanım Amacı Nedir?

Çerezler yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Fongogo Websitesi ziyaretçilerine daha uygun hizmet, ürün veya teklifler için kullanılmakla beraber;

 • İnternet sitemizin kullanılması için ihtiyaç duyulan Teknik verilerin sağlanması,
 • Fongogo’nun internet sitemizi kullanma alışkanlıklarınıza ve ne şekilde kullandığınıza ilişkin bilgiler toplaması;
 • Başta Fongogo’nun 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kanundan kaynaklanan veya sözleşmelerin ifasına dair yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresi gibi kişisel verilere ihtiyaç duyulması sebepleriyle kullanılmaktadır.

Çerez Türleri ve İşlevleri

Aşağıda Fongogo Websitesi ve sayfalarında kullanılan çerezlerin türlerine dair açıklamalar bulabilirsiniz.

Zorunlu

Bu çerezler Fongogo Websitesi’nin beklendiği gibi çalışabilmesi için gereklidir, özellikle aynı oturum içerisinde önceki sayfalara dönüldüğündeki eylemleri hatırlar. Bu çerezlerin eksikliğinde “Beni Hatırla” ya da “Destekle” gibi hizmetler kullanılamaz. Bu çerezler tarafından saklanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

İşlevsellik

Bu çerezler kullanıcıların internet sitemize hangi ülkeden bağlandıkları, internet sitemizi hangi dilde kullandıkları ya da adres detayları gibi bilgileri hatırlar. Bu sayede elde edilen bilgiler kullanıcılara yönelik bir hizmet sunulmasını sağlar. Bu çerezler kullanıcı davranışları hakkında bilgileri isimsiz olarak toplar ve toplanan bu bilgiler internet sitemizin geliştirilmesi için raporlanma amacıyla kullanılır.

Performans

Bu çerezler Websitesi’nde ziyaret edilen alanlar, geçirilen süre ve ziyaretçilerin karşılarına çıkan hata mesajları gibi bilgileri sağlayarak ziyaretçinin internet site ile girdiği etkileşimi Fongogo olarak anlamamıza yarar. Bu çerezler tarafından saklanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

Hedefleme/Reklam

Bu çerezler kullanıcılara ve ilgi alanlarına yönelik içerik sunmak amacıyla kullanılmakla beraber aynı zamanda sunulan içerikleri kısıtlamak için de kullanılabilir. Bu çerezler tarafından saklanan veriler ziyaretçilerin IP adresleri ile takip edilmesiyle kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

1. Parti ve 3. Parti Çerezler Nelerdir?

 • 1. Parti Çerezler Fongogo Websitesi’nde yukarıda belirtilen amaçlara yönelik ve mevzuata uygun olarak sunulmaktadır. 1. Parti Çerezler   www.fongogo.com  alan adına ait çerezlerdir ve sizlere sunulan hizmetlerden yararlanmak için önem teşkil etmektedir, bahsedilen çerezlerin devre dışı bırakılması veya silinmesi halinde aynı oturum içerisinde yapmakta olduğunuz işlemlere değişiklik yapmak gibi özelliklerden yoksun kalabilirsiniz.
 • 3. Parti Çerezler ise alan adı   www.fongogo.com  dışında olan Websiteleri’ne ait olan çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı Websiteleri’nde sunulan bazı özellikleri sağlamaktır. 

Kullandığımız 1. Parti Çerezler

Çerez Adı

Çerez Türü

Saklandığı Süre

ASP.NET_SessionId

Zorunlu

Oturum

fbm_*

İşlevsellik

1 yıl

fbsr_*

İşlevsellik

1 yıl

_ga

Performans

1 yıl

_gat

Performans

10 dakika

_gid

Performans

1 gün

 

Kullandığımız 3. Parti Çerezler

Çerez Adı

Sağlayıcı

Çerez Türü

Saklandığı Süre

ANID

.google.com

Hedefleme/Reklam

1 yıl 10 ay 23 gün

APISID

.google.com

Hedefleme/Reklam

1 yıl 9 ay 18 gün

HSID

.google.com

Hedefleme/Reklam

1 yıl 9 ay 18 gün

NID

.google.com

Hedefleme/Reklam

2 yıl 5 ay 10 gün

SAPISID

.google.com

Hedefleme/Reklam

1 yıl 9 ay 18 gün

SID

.google.com

Zorunlu

1 yıl 9 ay 18 gün

SIDCC

.google.com

Hedefleme/Reklam

2 ay 18 gün

SSID

.google.com

Hedefleme/Reklam

1 yıl 9 ay 18 gün

GPS

.youtube.com

İşlevsellik

30 dakika

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

İşlevsellik

3 ay 15 gün

PREF

.youtube.com

Performans

5 ay 20 gün

YSC

.youtube.com

Performans

Oturum

DSID

.doubleclick.net

Zorunlu

30 dakika

_id

.doubleclick.net

Performans

Oturum

lang

.linkedin.com

İşlevsellik

Oturum

liap

.linkedin.com

İşlevsellik

1 yıl

AMCV_*

.linkedin.com

Performans

1 yıl 9 ay 18 gün

bcookie

.linkedin.com

Hedefleme/Reklam

1 yıl 9 ay 18 gün

_lipt

.linkedin.com

İşlevsellik

7 gün

lidc

.linkedin.com

İşlevsellik

1 gün

JESSIONID

www.linkedin.com

İşlevsellik

1 yıl

li_at

www.linkedin.com

Hedefleme/Reklam

1 yıl

bscookie

www.linkedin.com

Zorunlu

1 yıl 9 ay 18 gün

_ir

api.pinterest.com

İşlevsellik

30 dakika

 

Çerezlerin Yönetilmesi

İnternet sitemizde kullanılan 1. Parti ve/veya 3. Parti çerezleri isteğiniz dahilinde kullandığınız tarayıcı ayarlarına aşağıda verilen linkler doğrultusunda erişerek ve adımları izleyerek yönetebilirsiniz. Ancak belirtmek isterim ki, devre dışı bıraktığınız çerezler web sitesi kullanımınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve web sitesinde sunulan bazı hizmetlerden yararlanamamanızla sonuçlanabilir.

Yukarıdaki Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni doğrultusunda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Çerez politikasına ilişkin kişisel verilerinizin; 

 • işlenip işlenmediğine, 
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme; 

 • amacına uygun işlenmesini, 
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme; 

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • kvkk@fongogo.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Cumhuriyet Caddesi No.40/3 Elmadağ, Şişli/İstanbul adresine elden teslim etmek veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.